لباسشویی 11 کیلویی

لباسشویو ویو از 1 کیلو لباس تا 11 کیلو لباس را بدون لرزش و با بهترین شستشو به شما تحویل می دهد. ضمنا این لباسشویی برنامه شستشوی پتو نیز دارد.
لباسشویی قسطی , لباسشویی , ماشین لباسشویی ,
مشاهده آگهی: لباسشویی 11 کیلویی